Category: Stories

Stories

Storify: Thinking Out Loud

Sila ay mga mananayaw na kasalukuyang inaangkin ang maluwag na entablado. Sapat na ang bawat isa upang maging kanya-kanya nilang manunuod.  Nakasandal ang kanyang likod sa isang vertical pole. Tuwid siyang nakatayo roon at pinagmamasdan ang ginagawang paglalakad ng kaparehang lalake paikot sa kanya. Bawat hakbang ng mga paa ay ayon sa ritmo ng kanta […]

Literature Stories

Edsa Seoul (by Cecilia Cee) Audio Books

“Please wait for me my love,” she heard him say. But he didn’t come back. Their attraction was instant. He’s charming, good looking. She never rides the LRT because she hates everything about it but James taught her how to enjoy every ride. In fact, he taught her a lot of things – from commuting […]

Diaries Stories

Alicia (A Full Story Written by Amor Filia)

Namuhay sa kadiliman si Alicia, isang babaeng biktima ng pagmamalupit at karahasan ng mundo. Ni minsan ay hindi niya naramdaman ang totoong kahulugan ng kaligayahan. Pinaniwala niya ang sariling ang tao ay nabubuhay lang para sa materyal na bagay. Na wala nang ibang makapagdudulot ng kasiyahan kundi mga bagay na nabibili ng salapi. Handa siyang […]

Literature Stories

Bakasyon sa Daop by Jay-c de Lente

Bumigay si Arlo sa pangungumbinsi ng kanyang pinsan—ang magbakasyon sa Daop, tutal ay reunion naman nilang magkakamag-anak. Nang makarating, isang simple at normal na bakasyon lamang ang inaasahan niya. Siguro ay madaragdagan ang ingay at komosyon sa paligid dahil sa pista, pero sanay na siya. Ganoon talaga roon. Subalit magbabago ang lahat ng kanyang akala […]

Back To Top